تبلیغات
بررسی اعتقادات وهابیت و سلفیت و مفتی زاده - پاسخ به مطالب آقا عبد الله قسمت پنجم

بررسی اعتقادات وهابیت و سلفیت و مفتی زاده

در قسمت سوم نظر جند تن از علمای اهل تسنن را در خصوص  آیه ی 64 سوره ی نساء خواندیم و متوجه شدیم آنان از آیه ی 64 نساء برداشت عام حالات را داشته اند و در قسمت چهارم در خصوص حدیثی که به نظر می رسد تأیید گر دعای عجیبی است که در آن شاید بتوان این برداشت ضمنی را کرد که  افراد عادی بالاتر از حضرت خیر البشر  و یا حداقل هم سطح او جلوه داده می شوند بررسی شد و اگر بخواهیم در یک جمله نتیجه ی جلسات گذشته را شرح دهیم این است که هر گونه دعا برای حضرت فخر العالمین باید بگونه ای طراحی و خوانده شود که حتما در آن به برتری آن بزرگوار بر خودمان اعتراف کنیم و از کاربرد جملاتی که این توهم برایمان پیش بیاید که  : ((ما آن قدر بزرگیم که مقامی را از خدا برای رسول اسلام خواسته ایم )) خودداری نمائیم . 
اما ادامه ی ماجرا : 


آیا این سخنان بدین معنی است که پیامبر خدا نیاز به اجازه ی خداوند متعال  جهت شفاعت ندارد  ؟ 

باید دانست که برابر آیات قرآن هم کسی که شفاعت می کند و هم متن جملاتی که شفیع در وقت شفاعت بر زبان می آورد و هم فردی که برای او شفاعت می شود باید مورد رضا و نیز اذن الهی باشد

اما این سخنان درست هیچ کدام دلیل نمی شود که ما به رسول خدا جسارت کنیم و در لفافه او را هیچ کاره بنامیم و لذا در ذهن خودمان بگوئیم برابر آیات قرآن همه چیز دست خود خدا است پس ما چرا از رسول بخواهیم

خداوند متعال برای تحقق هر امری فرایندی قرار داده است که در آن فرایند افرادی را سبب قرار داده و این سبب ها به واقع در محدوده ی که خداوند اجازه داده است قدرت دارند مثال جهت روشن شدن این امر در سراسر زندگی انسان به خوبی قابل رؤیت و رصد است در حالیکه خداوند مالک همه چیز است اما انسان هائی دارای سند مالکیت بر املاکی هستند و حق مالکیت و استفاده ی از آن املاک برای آنان به رسمیت شناخته شده است

این افراد حقیتا در آن محدوده ای که خداوند متعال اذن داده مالک به شمار می روند و این مالکیت سرکاری نیست

موضوع شفاعت هم برابر آیه  (( لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا  )) مریم  87  همین گونه است . 

اگر در این آیه حتی اگر ضمیر مرجع لا یملکون الهه در آیه های پیشین باشد  هر چند در این معنا رد پندار انتظار شفاعتی است که مشرکان از الهه های خود داشتند  اما باز در این صورت نیز این آیه دلالت دارد بر اینکه در قیامت برخی حق شفاعت کردن را دارا خواهند بود .  

آیا مطالب گذشته بدین معنی است که ما به هیچ شیوه ای از خداوند متعال نخواهیم که ما را از شفاعت رسول خدا بهره مند کند ؟ 

خیر مطالب گذشته چنین معنی را نمی دهد و این برداشت از قرآن و احادیث درست نیست . جملات گذشته فقط مخالف خود بزرگ بینی و تکبر در مقابل رسول خدا در نحوه ی درخو است شفاعت بود و لا غیر

در جملات گذشته تنها گفته ایم ما نباید خود را اینقدر بزرگ بدانیم که مجوز شفاعت را برای رسول خدا از خدا بگیریم ما چنین مقامی نداریم و چنین سخنی با هیچ ایه یا حدیث غیر قابل خدشه ای سازگار نیست

در پاسخ این مطلب که در آن دنیا اجازه ی شفاعت به رسول خدا پس از درخواست کسی است یا خود خداوند متعال این تدبیر را اعلام می فرمایند .  

پاسخ این است که این اجازه با تدبیر و صلاحدید خداوند متعال است نه درخواست اجازه دیگران ، همه ی مخلوقات دیگر از نظر تقوا و عبادت پائین تر از رسول خدا هستند و همگی محتاج شفاعت رسول خدا هستند و هیچ یک از ایشان از چنین مقامی که برای رسول خدا درخواست اجازه کنند برخوردار نیستند

اما در مورد اینکه ما به چه شیوه ای از خداوند متعال بخواهیم که از شفاعت رسول خدا بهره مندمان بکند ؟ 

بدیهی است این درخواست با تمام شیوه ها و الفاظ معقول و منطقی با هر زبان و گویشی ممکن است اما در مسیر این درخواست دو شرط حتما باید برآورده شود: اولین مورد این است که این درخواست نباید به این دلیل صورت گیرد که بدین وسیله از اجرایی کردن آیه ی 64 سوره ی نساء و آیه 5 سوره ی منافقون خودداری کنیم یعنی درخواست از خداوند متعال نباید موجب شود که ما نام مبارک رسول خدا را بر زبان نیاوریم و عملا مقام او را انکار کنیم اگر پناه بردن به خدا برای فرار از پذیرش مقام معنوی رسول خدا در امر شفاعت باشد نه تنها مأجور نیست بلکه مخالفت با تدبیر الهی است

دوم اینکه جملاتی که بکار می بریم نباید متضمن بی احترامی باشد وای بر ما اگر به خود اجازه دهیم العیاذ بلله چنین سخنان سخیفی بر زبان بیاوریم که : (( خدایا به محمد دستور بده برای ما شفاعت کند )) 

بلکه به عنوان نمونه  باید گفت :  (( خداوندا ای بزرگی که خود در محکم الکتابت به ما دستور فرمودید نزد رسول خدا رفته و پس از طلب بخشش از خدا از او بخواهیم برایمان دعا کند به حرمت همان ایه بر ما لطف و کرم را تمام کن و نام بی ارزش ما را بر دل مبارک رسول خدا جاری کن تا از شفاعتش محروم نشویم ))  

گفتن این گونه جملات بسیار با ارزش و خوب است و هر روز باید گفت اما این گونه دعاها نباید احساس غنا و بی نیاز ی  از دعاهای با این مضمون را از ما بگیرد

)) یا رسول الله ای آقا و رهبر ای عبد الکریمی که از پروردگارت کریم بودن را در سطح اعلی آموختید بر ما کرم نما و از شفاعتت بی بهره یمان نفر ما ((

برگردیم به جملات آقا عبدالله ایشان نوشته اند

 { باید به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم برگردیم؛ اگر در سنت ایشان مقوله ای که یکی از دو برداشت را تایید کند یافتیم باید فقط آن را بپذیریم؛ اگر نیافتیم باید به برداشت کسانی برگردیم که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده و شاهد نزول آیات قرآنی بوده اند؛ و یقینا این افراد از هر شخص دیگری به مراد نصوص آگاهی دارند؛ چون شاگردان مستقیم مکتب رسالت بوده و بر کسی پوشیده نیست که شاگردان مستقیم هر استاد از کسانی که قرنها بعد به وجود آمده و پیرو آن مکتب می شوند به نصوص آن مدرسه آگاهتر هستند؛ وقتی به نحوه ی برخورد صحابه و ائمه ی دین برمی گردیم می بینیم هیچ یک از آنها چنین برداشتی از این آیه نداشته اند؛ و همه ی آنها اتفاق نظر دارند که درخواست استغفار از پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط در زمان حیات ایشان جایز می باشد، {

جملات صحیح و غلط نوشته ی ایشان را از هم تفکیک می کنم تا موجب اشتباه نشود : 
این نوشته کامل صحیح است : 
{ باید به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم برگردیم؛ اگر در سنت ایشان مقوله ای که یکی از دو برداشت را تایید کند یافتیم باید فقط آن را بپذیریم؛ اگر نیافتیم باید به برداشت کسانی برگردیم که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده و شاهد نزول آیات قرآنی بوده اند؛ و یقینا این افراد از هر شخص دیگری به مراد نصوص آگاهی دارند؛ چون شاگردان مستقیم مکتب رسالت بوده و بر کسی پوشیده نیست که شاگردان مستقیم هر استاد از کسانی که قرنها بعد به وجود آمده و پیرو آن مکتب می شوند به نصوص آن مدرسه آگاهتر هستند؛ } 
اما این جمله صحیح نیست : 
وقتی به نحوه ی برخورد صحابه و ائمه ی دین برمی گردیم می بینیم هیچ یک از آنها چنین برداشتی از این آیه نداشته اند؛ و همه ی آنها اتفاق نظر دارند که درخواست استغفار از پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط در زمان حیات ایشان جایز می باشد } 
اتفاقا اکثر مفسرین غیر وهابی در خصوص این آیه به صراحت همان برداشت ما را اعلام کرده و بقیه نیز با آن مخالفت نکرده اند اما افراد وهابی یا نزدیک به تفکرات وهابی در خصوص این آیه تقریبا اتفاق دارند که منظور زمان حیات پیامبر است . 
نمونه ای از برداشت مفسرین را در قسمت های قبل آوردم وپس از جستجوی در اینترنت سایت غیر ایرانی که در آن همین عبارات گذاشته شده باشد را یافته و لینکش را هم ذکر کردم تا نگویند منابع را در اختیار نداریم و در مورد صحت سخنان علی پور مطمئن نیستیم  در مورد صحابه نیز اگر برداشت همانی بود که شماها نوشته اید و علما همگی معتقد بودند که صحابه از آیه برداشت زمان ممات را نکرده اند هیچ گاه احادیث جعلی و موضوع را به ام المؤمنین ، عثمان بن حنیف ، ابوبکر و ابن عمر و... نسبت نمی دادند معلوم می شود که به هیچ وجه این سخن شما در مورد اتفاق و توافق بر سر این موضوع درست نیست و با روایات ناسازگار است ممکن است بگوئید برخی از آن روایت ضعیف هستند در پاسخ عرض می کنم اگر در صدر اسلام به آن دلیل نا معلوم احادیث و روایات مکتوب از بین نمی رفت الان همه چیز به طور واضح مشخص بود و نیازمند  گرفتن روزه ی شک دار نبودیم به همین دلیل است که شما نمی توانید به طور یقین بگوئید که صحابه آن اعمال را انجام نداده اند اما ما می توانیم ادعا که قراین و نیز دلایل ضعیف و قوی نشان می دهد نظر ما مورد توافق بوده است چون در این خصوص احادیث ضعیف و نیز احادیث صحیح داریم 
همانگونه که شما هم اتفاق دارید و قبول کردید خواستن دعا از زنده ی پیامبر خدا صحیح است و ما نیزگفتیم که از قرآن می فهمیم که فرق است بین تعریف مرگ در ادیان الهی و مکاتب غیر الهی ، مرگ در نزد مسلمین نوعی ادامه حیات همین دنیا است که باید قوانین حاکم بر آن را از قرآن و احادیث فهمید برابر قرآن شهدا زنده اند و مقام انبیاء برابر توافق از شهدا بالاتر است و نیز آیه آوردیم که حتی مردگان مشرک قوم صالح می شنیده اند حدیث صحیح آوردیم که پیامبران زنده اند و حتی مرده ی غیر نبی نیز زنده است . 
بنا براین حتی با فرض پذیرفتن سخنان شما ما دعا را از فردی که زنده است می خواهیم و این اصلا عجیب نیست هر چند بر اساس آیه ی 64 نساء ما از مرده ی رسول خدا نیز می توانیم طلب دعای خیر بکنیم . 
پس سخن شما درمورد وجود توافق بین ائمه و صحابه در خصوص برداشت شما از آیه 64 نساء  غلط است 
ادامه دارد . 

  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :